Måleri

Att måla med färg har människan gjort sedan förhistorisk tid! Man har funnit grottmålningar daterade så långt tillbaka som ungefär 15 000 f.Kr. Idag är innehållet i våra färger annorlunda, men principen är densamma; den innehåller bindemedel och pigment.

För stadsmiljöns karaktär är valet av kulör på fasaderna av mycket stor betydelse. Vanligen dominerar ljusa putsfärger med kalk och brungula ockrapigment. Under 1800-talet målades trästädernas fasader i ljusa oljefärger.

Färgsättning av fastigheters utsida innebär att välja kulörer så att en vacker helhetsverkan uppnås. Eftersom kulörer påverkar varandra bör de väljas tillsammans, och inte var för sig.

Putsfasad

Om befintlig fasad är i gott skick räcker det om vi gör en enklare fasadbehandling som oftast innebär högtryckstvätt och ommålning. Om fasaden är i sämre skick kan lagning puts behöva genomföras innan målning för bästa resultat. Beroende på vilken typ av målningsbehandling som ska utföras kan primer behöva användas och antal strykningar är beroende av målningsbehandling.

Primer används oftasts vid sugande underlag för att mätta och binda putsen så att färgen fäster bättre.

Träfasad

Först tvättas fasaden för att, efter borttagning av gammal färg, grundas, mellanstrykas och färdigstrykas. Vid kulörbyte kan antalet färgpåstrykningar bli fler. På kulturhus används ofta linoljefärg vid målning av fasad då detta var en vanlig färg i äldre tider. Och en god regel vid ommålning av tidigare målade ytor är att välja samma färgtyp som ytan tidigare målats med.

Plåtfasad

Först högtrycktvättas fasaden, oftast med rengöringsmedel såsom avfettning eller liknande. Om plåtfasaden är angripen av rost, skrapas eller borstas rosten bort och sedan appliceras rostskyddsfärg på de angripna delarna. Därefter appliceras färg efter behov vilket normalt är två strykningar.

Målning av fönster

Vi utför olika grader av målningsbehandlingar beroende på fönstrets kvalitet. En fönsterrenovering kan innebära byte av rötskadat trä (hela eller delar), omkittning, byte av tätningslister, renovering av fönsterdetaljer, justeringar av gångjärn eller byte av fönsterhakar. Eller endast målning.

Vid målning av träfönster kan det ibland vara aktuellt med fullständig bortskrapning av befintlig färg, framförallt om det finns många gamla färglager. Sedan grundas, mellanstryks och färdigstryks fönstret.

På kulturhus används ofta linoljefärg vid målning av fönster eftersom denna färg tidigare använts som bas för traditionell färgtillverkning.

Målning av balkong

Vi utför målningsarbeten på alla typer av balkonger, alla typer av underlag på alla delar av balkongen. Om befintlig balkong är i gott skick räcker det om vi gör en enklare behandling som oftast innebär tvätt och ommålning. Om balkongen är i sämre skick kan lagning behöva genomföras innan målning för bästa resultat.

Målning av plåt- och ståldetaljer

Vi målar alla slags plåt- och ståldetaljer som förekommer på en fasad, t.ex. fönsterbleck, takfot, hängränner och stuprör. Även ståldetaljer åtfinns i alla fastigheter, t.ex. räcken, ventilationsluckor, utsmyckningsdetaljer med mera. Om plåten är angripen av rost, skrapas eller borstas rosten bort och sedan appliceras rostskyddsfärg på de angripna delarna. Därefter appliceras färg efter behov, vilket normalt är två strykningar.

Invändig målning

Vi utför målning av trapphus, allmänna utrymmen, kontor och liknande. För att kunna säkerställa ert behov och korrekt uppfatta era förutsättningarna, kontakta oss.

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att få veta mer om våra tjänster inom måleri
Kontakta oss

Referensobjekt