Projektbeskrivning

Brf Höstfibblan, Täby

Tresson balkong renoverade 191 balkonger på 5 punkthus mellan 2017 och 2018. Entreprenaden innebar lagning och ytbehandling av balkongerna, byte av räcken och plåt samt målning av träpaneler. Balkongräckena fick enhetliga vita räcken.