Om SEHED Tresson

SEHED Tresson har mer än 50 års erfarenhet när det gäller att renovera, förnya och reparera fastigheter utvändigt. Vi utför alla typer av utvändiga arbeten och vi åtar oss gärna helhetskonceptet gällande fasadrenoveringar, balkongarbeten, fönsterrenoveringar och -byten, målning, isolering och takrenovering. Vi utför både nyproduktions- och ROT-arbeten.

Vi löser de flesta önskemål inom våra specialistområden. Vi utför bland annat renovering av det så kallade miljonprogrammet, äldre fastigheter, kulturfastigheter, kontor och offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus och kyrkor.

Vi erbjuder heltäckande fasadlösningar för alla typer av fastigheter. Detta kräver att medarbetarna har gedigen yrkeskompetens och att vi ställer extra höga krav på våra leverantörer och underentreprenörer. Lika höga krav ställer vi på det material och de produkter vi använder, de ska vara av hög kvalitet och ha lång hållbarhet.

Vi har hantverkare (murare, betongare, snickare och målare) som hör till de skickligaste i branschen, lösningsfokuserade och tekniskt kunniga projektledare och en organisation där kunden och kvaliteten alltid står i centrum.

SEHED Tresson är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier, Svenska Målarförbundet och SPEF (Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening). Därigenom är vi också SPEF-certifierad fasadentreprenör. Vi är också certifierade Weber Fasadentreprenörer och anslutna till ID06. Dessutom är vi certifierade enligt BF9K. BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö, direkt anpassat för företag i byggbranschen.

SEHED Tresson ingår i byggkoncernen SEHED Byggmästargruppen som är med på 2019 års lista över de 30 största byggbolagen i Sverige.

Om koncernen SEHED Byggmästargruppen

SEHED Byggmästargruppen bildades 2009 och har sedan dess utvecklats till en expansiv koncern verksam inom bygg, stambyten, plåt och fasadarbeten med drygt 500 anställda. Bolagsgruppen består av flera verksamheter som har två saker gemensamt, dels är vi specialister inom våra respektive delar av byggsektorn, dels älskar vi det vi gör. Med starka byggmästartraditioner och en erfaren kår av yrkesarbetare från Sundsvall till Jönköping, erbjuder vi en heltäckande service inom ROT- och nyproduktionssektorn.

Våra uppdragsgivare

Vi arbetar med uppdrag från bostadsrättsföreningar, fastighets- och förvaltningsbolag som t.ex. HSB och Riksbyggen, byggföretag som t.ex. NCC och Skanska och kommunala och statliga fastighetsbolag som t.ex. Botkyrkabyggen och Familjebostäder.

Välkommen till oss!

SEHED Tresson affärsområde ROT sitter på Storsätragränd 24 i Skärholmen och affärsområde Nyproduktion och service utgår från Vintervägen 6 i Tyresö.