Fönster

Fönstret har många viktiga uppgifter; det ska föra in dagsljus i rummet, ge utblickar mot omgivningen, skydda för buller och vara ett klimatskal utan att släppa ut för mycket värme. Fönstrens storlek, utformning och placering är ett av de viktigaste elementen både i rummens och i fasadens arkitektur. De följer sin tids arkitekturstil och indelningen med poster, spröjsar och stängningsbeslag samt hörnjärnens utformning visar tydligt när huset är byggt. Det finns all anledning att vårda sina fönster. Förutom att de håller längre är de viktiga för husets helhetsintryck.

Renovering av befintliga fönster

Vi utför olika grader av målningsbehandlingar beroende av fönstrets kvalitet. Kan innebära byte av rötskadat trä, omkittning, byte av tätningslister, byte av skadat glas, renovering av fönsterdetaljer, justeringar av gångjärn eller byte av fönsterhakar. I samband med renoveringen kan befintligt fönsterglas ersättas med fönsterglas med bättre isolerförmåga och bullerdämpande egenskaper.

Beklädnad (ej på kulturhus)

Vi beklär befintlig fönsterkarm med aluminiumprofil samt byte av befintlig båge till aluminiumbåge med nytt fönsterglas.

Byte av befintliga fönster (ej på kulturhus)

Rivning av fönsterbåge och – karm och montering av ny fönsterbåge- och karm. Variationer förekommer.

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att få veta mer om våra tjänster inom fönsterarbeten
Kontakta oss

Referensobjekt