Företagsledning, produktion och administration

Affärsområde ROT (Storstockholm): tfn 08-603 88 65
Affärsområde Nyproduktion och service: tfn 08-712 00 30
Affärsområde Nord (Uppland, Västmanland och Gävleborg): tfn 08-712 00 30
Affärsområde Syd (Södermanland, Närke, Östergötland och Småland): tfn 08-712 00 30

Företagsledning

Fredrik Stenberg
fredrik.stenberg@sehedtresson.se

Kent Isaksson
kent.isaksson@sehedtresson.se

Ekonomi

Lena Skjödt, ekonomi Tressonbolagen
lena.skjodt@sehedtresson.se

Amanda Palm, ekonomi SEHEDbolagen
amanda.palm@sehedtresson.se

Marknad och kommunikation

Cecilia Weiss, marknadsansvarig
cecilia.weiss@sehedtresson.se

Service och eftermarknad

Jonas Andersson, ansvarig service
jonas.andersson@sehedtresson.se

Tresson Balkong

Fredric Dahlgren, projektchef
fredric.dahlgren@tresson.se

SePu

Patrik Isaksson, projektchef
patrik.isaksson@sepu.se

Kalkyl

Andreas Tikas, kalkylchef
andreas.tikas@sehedtresson.se

Affärsområde ROT

Bertil Andersson, ansvarig ROT
bertil.andersson@sehedtresson.se

Mattias Gustavsson, projektchef
mattias.gustavsson@sehedtresson.se

Jonny Wallentin, projektchef
jonny.wallentin@sehedtresson.se

Mikael Ahlstedt, projektchef
mikael.ahlstedt@sehedtresson.se

Henrik Johansson, projektchef
henrik.johansson@sehedtresson.se

Fönster

Stefan Larsson, projektchef
stefan.larsson@sehedtresson.se

Affärsområde Nord

Joakim Matilainen, projektchef Nord
joakim.matilainen@sehedtresson.se

Affärsområde Syd

Marcus Kasunic, projektchef Syd
marcus.kasunic@sehedtresson.se

Affärsområde Nyproduktion

Jörgen Nybacke, projektchef
jorgen.nybacke@sehedtresson.se