FAQ  för boende i ett pågående projekt

Under en entreprenad får vi massor av frågor från boende. Vi har samlat dem här för din skull. Klicka på flikarna nedan för att läsa frågor och svar i respektive kategori.

Hittar du inte svaret på din fråga, så ställ den här info@sehedtresson.se. Vi svarar så snabbt vi kan!

Fönster/dörrar

– Vi har standardfönster, varför måste ni komma och mäta då?

Standarden gäller konstruktion och utseende, inte storlek. Därför måste vi mäta dina fönster för att försäkra oss om att vi beställer rätt fönster.

– Måste jag vara hemma när snickarna kommer för att byta/renovera fönster/dörrar?

Nej. Det är dock viktigt att din nyckel överlämnas till fönstermontörerna. Detta kan ske på flera sätt; via nyckeltub, en hjälpsam granne eller direkt till montören efter överenskommelse.

– Hur lång tid tar fönsterbytet?

Vi räknar med att fönsterbytet tar 2 dagar. Efter det tar efterlagningen vid och den kan ta mellan 3 och 14 dagar.

– Måste jag flytta på badkaret vid fönsterbyte i badrum?

Generellt inte, men det finns undantag. Kontakta ansvarig montör några dagar innan så han kan avgöra om det behöver flyttas eller ej. Telefonnummer till ansvarig montör finns på aviseringen inför fönsterbytet.

– Måste jag flytta tvättmaskinen som står framför badrumsfönstret när ni byter fönster?

Ja. Fönstren väger mycket och montörerna behöver fritt spelrum för att de ska kunna ha rätt arbetsställning. Är du osäker på om du flyttat på tvättmaskinen tillräckligt, hör av dig till ansvarig montör. Telefonnummer finns på aviseringen inför fönsterbytet.

– Behöver jag verkligen flytta bort möbler 1,20 m från fönstren?

Ja. Det är tunga fönster som ska monteras och av arbetsmiljöskäl behöver montörerna utrymmet. Alla fönster måste gå att öppna 90o för att kunna lyftas av.

– Hur gör ni med kaklet i badrummet vid utflyttning av fönster i badrum?

Vi sätter den nya kakelraden över den gamla. Detta för att inte bryta det tätskikt som finns under kakelplattorna. Den nya kakelraden består av vitt standardkakel.

– Blir det mycket damm i lägenheterna vid fönsterbyte?

Ja, det blir en del. Vi tar bort alla gamla fönster samtidigt och korsdraget gör att damm sveper in. Montörerna grovstädar men det fina dammet rår de inte på. Därför är det viktigt att du skyddar möblerna med t.ex. gamla lakan eller gardiner.

– Det är imma på mina nya fönster, varför?

När utomhusluften är fuktig kan det bildas kondens på utsidan av fönstren. Fukten är ett tecken på att fönstrens isolerande funktion fungerar på ett bra sätt, de hjälper till att behålla värmen inne. Kondensen försvinner vanligtvis under dagen när utomhusluften blir torrare.

– Varför tar montörerna inte av sig skorna när de jobbar i lägenheten?

Av arbetsmiljöskäl, för att skydda sig, måste fönstermontörerna ha skor i lägenheten.

– Vad gör jag med mitt husdjur under tiden som fönsterbytet sker?

Vi kan inte ta ansvar för husdjur i lägenheten under fönsterbytet. Ägaren själv är ansvarig för att djuret inte kommer i kontakt med montörerna. Det finns t.ex. hundrädda montörer som inte kan utföra sitt arbete om en hund lämnas kvar ensam i lägenheten.

– Varför är det så svårt att öppna de nya fönstren?

Vanligtvis beror det på att tätningslisterna är nya och därmed fullt expanderade. Spänningen minskar med tiden och gör fönstren lättare att öppna.

– Varför är det så svårt att öppna de nymålade fönstren?

Det tar veckor innan färgen är genomtorr och därför bör du öppna fönstren då och då under torktiden. Låt gärna fönstret vara öppet en stund innan du stänger.

– Kan jag göra ett tillval och välja att sätta in ytterligare fönster?

Detta är en fråga för din styrelse. Vi utför arbetet enligt den skrivna order vi fått från din bostadsrättsförening. Kontakta din styrelse för att få veta mer.

Fasad

– Hur garanterar ni säkerheten när det står fasadställning utanför våra fönster?

Vi genomför åtgärder för att försvåra för obehöriga att ta sig upp för ställningen. Dock kan vi inte garantera att det inte ändå sker. Vi aviserar våra arbeten som sker utanför arbetstid och om någon obehörig iakttas utanför denna aviserade tid, bör polisen kontaktas. Tänk också på att alltid stänga fönster och dörrar när du lämnar lägenheten.

– Hur länge måste plasten sitta på fönstren?

Vi räknar med att plasten måste sitta för fönstren i 8-10 veckor. Under den tiden kommer det inte att vara möjligt att vädra. Plasten får inte skäras i eller på annat sätt skadas då det kan förstöra fönstren om de utsätts för bruk.

Balkong

– Kan jag använda balkongen under renoveringens gång?

Nej. Av säkerhetsskäl kommer balkongen att vara avstängd under renovering.

– Varför måste jag tömma balkongen när inga arbeten ska göras på den?

Balkongerna bör tömmas vid en fasadrenovering för framkomlighetens skull och då riskerar du inte heller att dina ägodelar förstörs under pågående renovering.