Kulturhus

Sekelskiftet 1800-1900 präglades av en ny stil; Jugend. Byggandet bröt mot de tidigare strikta arkitekturreglerna och ett nytt formspråk skapades där naturen, det organiska, var basen. Både utvändigt som invändigt tog faunan plats, alla former löstes upp och mjukhet, ljus och djur- och växtliknande mönster och ornament fick vara med. Jugenderan var kort, redan 1910 fick den maka på sig till förmån för nationalromantik-epoken.

Denna epok inspirerades av äldre inhemsk byggnadskultur och husen byggdes med tunga, slutna fasader i tegel eller puts vilket ger ett ålderdomligt intryck. Så på 1920-talet introducerades en stil som i England kom att kallas för Swedish Grace. Denna svenska variant av art déco, var väldigt förenklad och saknade tidigare epokers överdådighet. Stilen kallas även nordisk klassicism. Stadsplaneringsmässigt byggdes det lägre våningshöjder och storgårdskvarter, dvs. slutna kvarter med långa sammanhängande fasader och stora obebyggda gårdar som förde in ljus i stenstaden.

Ladda ner pdf

Tjänsteblad kulturhus

Ladda ner SEHED Tressons tjänsteblad för kulturhus
Ladda ner pdf

Fönster

Dessa fönsterarbeten utför vi på kulturhus

Det finns varianter och olika typer av nedanstående tjänster, kontakta oss om du inte finner det du söker här. För utförligare information, ladda hem tjänstebladet.

Renovering av fönster på kulturhus

Vi utför olika grader av målningsbehandlingar beroende av fönstrets kvalitet. Renoveringen kan innebära byte av rötskadat trä, omkittning, byte av tätningslister, byte av skadat glas, renovering av fönsterdetaljer, justeringar av gångjärn eller byte av fönsterhakar.

Fasad

Dessa fasadarbeten utför vi på kulturhus

Det finns varianter och olika typer av nedanstående tjänster, kontakta oss om du inte finner det du söker här. För utförligare information, ladda hem tjänstebladet.

Renovering av putsfasad

Vi tvättar, lagar skadad puts och applicerar ny fasadfärg. Om befintlig fasad är i gott skick räcker det om vi gör en enklare fasadbehandling som oftast innebär tvätt, lagning av skador och ommålning.

Blästring av putsfasad

Vi blästrar, högtryckstvättar, lagar större skador i putsen och slutligen finputsar hela ytan. Finputsning, dvs. applicering av ett tunt lager bruk, görs för att få en jämn fasad efter blästring. Blästring kan utföras om fasaden har en organisk färg, dvs. plastbaserad färg, som man vi få bort alternativt om fasaden är målad med för många färgskikt vilket kan medföra sämre vidhäftningsförmåga.

Nerknackning av befintlig puts och omputsning

Vi knackar ner putsen, lagar eventuellt och förstärker stommen. Sedan lägger vi på nytt bruk och färg appliceras. Detta görs när befintlig puts är i så dålig kondition att den ej går att renovera.

Tvättning av fasadtegel

Vi tvättar delar eller hela den befintliga tegelfasaden. Begär alltid en provtvättning så att ni säkerställer att resultatet motsvarar era förväntningar.

Balkong

Dessa balkongarbeten utför vi på kulturhus

Det finns varianter och olika typer av nedanstående tjänster, kontakta oss om du inte finner det du söker här. För utförligare information, ladda hem tjänstebladet.

Renovering av betongplattan

Vi utför olika ytbehandlingar dels för att öka livslängden och dels för att skapa en mer estetiskt tilltalande balkong.

Omgjutning av betongplattan

Hela plattan rivs och en ny betongplatta gjuts. I samband med detta brukar ytbehandling göras. Detta kräver dock alltid bygglov och att en konstruktör kontaktas.

Räcken

Vi renoverar och tvättar befintliga räcken samt monterar nya räcken.

Tak

Dessa takarbeten utför vi på kulturhus

Det finns varianter och olika typer av nedanstående tjänster, kontakta oss om du inte finner det du söker här. För utförligare information, ladda hem tjänstebladet.

 Plåttak

Vi utför omläggning av plåttak  samt målning av plåttak.

Tak av tegel och betong

Omläggning av tegel- och betongpannor samt tvätt av befintliga.

Övrigt
Vi utför alla slags plåtarbeten (lagar läckage, byte av fotränna etc.).