Övriga tjänster

För att få till den kompletta fasaden kan vi hjälpa till med lösningar inom färgsättning, plåtslageri, snickeri, mark- och dräneringsarbeten, entrépartier och tak, armaturer med mera.

Åtgärdsanalys

Ingen fasadrenovering är den andra lik och därför är det omöjligt att ge en kostnadsuppskattning utan att ha besiktigat fastigheten. Detta gör vi gärna tillsammans med dig. Först efter att besiktningen är genomförd och vi har ett åtgärdsförslag kan vi ge en vägledande och relevant kostnadsuppskattning.

Åtgärdsanalysen gör inte att du förbinder dig till att anlita SEHED Tresson vid en senare fasadrenovering. Vi blir inte ens sura om du väljer någon annan. Det kan vara bra att hålla i åtanke om du tvekar att höra av dig.