Balkonger, terrasser och räcken

Balkongen erbjuder ett enormt mervärde under sommarhalvåret och därför är den för de flesta en viktig del av bostaden. Men balkonger i behov av renoveringar eller lagningar är varken trygga eller speciellt inbjudande och kan dessutom värdeminska fastigheten.

Med en korrekt utförd renovering kan större och därmed dyrare reparationer längre fram förebyggas. Och en påbörjad vittring eller skador i form av sprickor eller avskalningar försämrar snabbt balkongen.

Balkkonsolerade balkonger

En balkkonsolerad balkong bärs, till skillnad från en fribärande balkong, upp av ett anfang på fasaden men primärt av stålkonsoller som är förankrade på varierande djup i fastighetens valv.

Balkkonsolerade balkonger är normalt utförda som 2-skikt, dvs. en konstruktionsbetongdel har gjutits mellan balkar och upp till dess ovankant och droppbleck har sedan monterats längs fria kanter och det hela har avslutats med tätskikt. Över detta ligger en överyta av betong eller gjutasfalt.

Problemen som oftast uppstår på dessa 2-skiktsbalkonger har till grund att tätskikten och/eller droppblecken är uttjänta. Följaktlige finner vatten och fukt vägen in mellan balkar och betong och rostangrepp uppstår på balkarnas insidor. Det är svårt att bedöma hur allvarliga skadorna är på balkar utan att frilägga balken först. Här bör kunnig konsult rådfrågas om åtgärdsplan.

När vi renoverar dessa balkonger är vår rekommendation att gjuta om till 1-skiktsplattor med en utkragad droppnäsa där ovansida på balkar bäddas in i betong. Då blir droppbleck och tätskikt överflödigt, vilket dessutom gör det till en bättre ekonomisk lösning än 2-skiktsbalkonger.

Konsolarmerade balkonger

När det kommer till konsolarmerade balkonger ser infästningarna annorlunda ut. Dessa balkonger bärs upp av armering som förankrats i fastigheten.

En konsolarmerad balkong bör ha en livslängd på ca 50 år. Det som begränsar livslängden är till största delen s.k. karbonatisering, d.v.s. att koldioxiden i luften gradvis försämrar betongens PH-värde och således försämrar betongens vattenavvisning. Ofta är betongens täckskikt på armeringen för tunn, och p.g.a. karbonatisering kan det bli aktuellt med reparationer av balkongen trots att balkongens kondition i övrigt är god.

Reparationer kombineras med fördel med någon typ av beläggning för att ytterligare förlänga balkongens livslängd. Läs mer under rubriken betongytskikt nedan.

Påhängsbalkonger

Vi monterar olika typer av påhängsbalkonger, allt från betong till lättkonstruktioner med trallgolv,  beroende på fastighetens förutsättningar. Detta kräver dock alltid bygglov och att en konstruktör kontaktas.

Terrasser

Vi har lång erfarenhet av terrasser, kungsaltaner och burspråksbalkonger och har därför utvecklat stabila lösningar och system för alla ytor som ligger över torra utrymmen. Det ställs väldigt höga krav på tätskikt och plåtarbeten när det gäller dessa ytor och därför läggs våra tätskikt enbart av certifierad personal och i enlighet med gällande riktlinjer.

Räcken och inglasningar

Vi monterar nya räcken eller renoverar de befintliga. Vi har valt samarbetspartners med omsorg vilket gör att våra smides- och aluminiumräcken håller hög kvalitet och uppfyller branschens tuffa krav på säkerhet.

Vi monterar balkongräcken i stål och aluminium och fyllningar (bröstningar) i plåt, laminat, glas eller gallerpinnräcke. När det gäller terrassräcken monterar vi i stål och aluminium och fyllningar i plåt, laminat, galler eller glas.

Vi finns självklart till förfogande om ni behöver ett bollplank eller rekommendationer i valet av räcken.

Vi monterar också olika typer av balkonginglasningar. Observera att inglasningar ej görs på kulturhus.

Betongytskikt och renovering av balkongplattan

Vi lagar mindre skador på balkongplattan samt utför olika ytbehandlingar dels för att öka livslängden och dels för att skapa en mer estetiskt tilltalande balkong.

Genom att underhålla och förvalta balkongerna och terrasserna kan ni på ett både tryggt och ekonomiskt sätt förlänga livslängden på balkongen. Detta kan bland annat göras med hjälp av olika typer av beläggningar, dock krävs det att balkongen eller terrassen fortfarande har lång teknisk livslängd kvar, t.ex. då en del armeringsjärn har för lite täckskikt. I dessa fall går vi över hela balkongen och bilar bort lös eller skadad betong, kapar järn och lagar med polymerförstärkt material och behandlar slutligen med ett ytskikt som lämpar sig bäst för just för era betongytor.

Terrasser på tak och burspråksterrasser med läckage, där brunnar inte är orsaken, kan också vara lämpliga kandidater för någon form av ytbehandling.

Det finns flera produkter i olika prisklasser och med olika slitstyrka, för alla tänkbara behov. Även utseende och textur finns i flera alternativ.

Vi har utbildning enligt AFS 2005:18 för behörighet att utföra fogfria golv.

Framkantsgjutning

Utförs om balkongens framkanter är i så dålig kondition att de ej går att renovera. I samband med detta brukar ytbehandling göras. Möjlighet finns kanske också att utöka/förlänga balkongen om den befintliga konstruktionen tillåter detta. Detta kräver dock alltid bygglov och att en konstruktör kontaktas. Framkantsgjutning genomför vi inte på kulturhus.

Omgjutning av balkongplattan

Hela plattan rivs och en ny balkongplatta gjuts. I samband med detta kan ytbehandling genomföras. Möjlighet finns kanske också att utöka/förlänga balkongen om den befintliga konstruktionen tillåter detta. Detta kräver dock alltid bygglov och att en konstruktör kontaktas.

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att få veta mer om våra tjänster inom balkongarbeten
Kontakta oss

Referensobjekt