2020-03-26 | Östermalmsfastigheten har återfått sin forna glans

Den utsmyckade fastigheten i hörnet Sibyllegatan/Östermalmsgatan uppfördes 1898-99. 120 år senare, i början av 2019, påbörjade vi fasadrenoveringen. Nu, ett år senare, är renoveringen klar och fastigheten ser åter ut som den gjorde i slutet av 1800-talet.

Renoveringen innebar att delar av fasaden att återfick sitt ursprungliga utseende, som fasaden såg ut när fastigheten uppfördes 121 år tidigare. Renoveringen innehöll bl.a. omputsning av fasaden, renovering av fönster, målning av tak samt målning av balkongernas undersidor. Putsytorna och de profilerade putsade takfotslisterna samt utsmyckningarna i anslutning till takfotslister renoverades till sitt ursprungliga utseende.

Kvarterets och bostadsrättsföreningens namn
Grunden för kvartersnamnet är den sprängda passage som skapas 1868 genom Tyskbagarbergen för att förbinda Nybrogatans sträckning norrut upp till nuvarande Valhallavägen. Vägen genom leden får heta Karl XV:s port efter den dåvarande kungen Karl XV.

1888 byggs den första fastigheten i  kvarteret och tilldelas fastighetsbeteckningen Karl XV:s Port  1 (hörnet Tyskbagargatan/Nybrogatan). 15 år senare är hela kvarteret färdigbebyggt med åtta fastigheter; Karl XV:s Port 1-8. Idag ägs sex av fastigheterna av bostadsrättsföreningar.

Källa: bostadsratterna.se

Före/efterbilder