Projektbeskrivning

Brf Ädelgranen, Stockholm

Renovering av Brf Ädelgranen vackra balkonger mot Floragatan och Valhallavägen samt delar av fasaderna. Den blåklassade fastigheten uppfördes 1886-1887 och balkongerna är rikligt utsmyckade och prydda med stuckaturer och detaljer. Vid renoveringen användes gamla metoder som kombinerades med ny teknik.

“Balkongplattorna är helt nyomgjutna och alla detaljer är gjorda i formen. Det betyder att hela plattan, inklusive utsmyckningar och detaljer, är i betong”, säger Fredric Dahlgren, projektchef. “Att få vara del av ett 1800-tals projekt är väldigt belönande i den mening att man är med om att bevara historia och borga för dess efterlevnad. Det känns lite som att vårda vårt arv”, avslutar Fredric.

Under renoveringen skapades replikor av den gamla stuckaturen och utsmyckningen och gavs en struktur som gav intrycket av att mycket väl kunna vara 132 år gammal. På de fyra större balkongerna mot Floragatan renoverades balustrader och balkongplattor och samtliga stuckaturdetaljer och orneringar av konststen/betong i balkongundersidor, på fasader och på konsoler avformades för att senare kunna återskapas. Samma sak gällde balkongräckena som också renoverades. I vissa fall, då lagning inte räckte till, skapades replikor som sedan monterades på balkongen. Delar av fasaden renoverades också men balkonger och konststensdetaljer är i original.

Alla moment genomfördes under antikvarisk kontroll vilket betyder att samtliga arbeten och material godkändes av antikvarie och andra insatser.

Renoveringen som genomförs av Tresson Balkong, påbörjades till sommaren 2019 och avslutades våren 2020.

Före/efterbilder