Projektbeskrivning

Bobergsskolan, Stockholm

Rastermurning på tre fasader på Bobergsskolan i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Teglet (D91 Vit Slagen och D99 Mörk Schatt Slagen) är ett danskt tegel från Tegelmäster. Murningen genomfördes 2018-2019.