2020-04-30 | Brf Ädelgranens fastighet är blåklassad av Stockholms Stadsmuseum och har därmed ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde för stadsbilden. När de sex balkongerna skulle renoveras var det därför viktigt att renovera med yttersta varsamhet, omsorg och precision. Och det fick ta tid.

Brf Ädelgranens vackra fastighet med balkonger mot Floragatan och Valhallavägen uppfördes 1886–1887. Fastigheten och balkongerna är rikligt utsmyckade och prydda med stuckaturer, detaljer och fasadskulpturer. Och så har de stått orörda i 132 år. Tiden hade dock gått hårt åt balkongerna som blivit slitna och skadade av det trafikutsatta läget nära Valhallavägen. Det var med andra ord, hög tid för renovering.

”Vi stod mellan valen att endast laga balkongerna eller genomföra en fullständig renovering. Skulle vi valt den, för tillfället, enklare och billigare varianten skulle vi ändå inte komma från det faktum att balkongerna skulle behöva helrenoverats inom 10 år. Då var valet för oss tämligen enkelt, ”säger Bill Heiding, dåvarande styrelseledamot i brf Ädelgranen och föreningens projektledare i detta arbete.

Äldre metoder kombinerades med modern teknik

Alla moment genomfördes under antikvarisk kontroll vilket betyder att samtliga arbeten och material skulle godkännas av antikvarie för att bibehålla det kulturhistoriska värdet på fastigheten. Det var således ett komplicerat projekt men samtidigt väldigt givande.

”Vi har använt oss av gamla metoder som vi kombinerat med modern teknik vilket adderat ytterligare en spänningsdimension till projektet”, säger Fredric Dahlgren, projektchef Tresson balkong. ”Balkongplattorna är helt nyomgjutna och alla detaljer är gjorda i formen. Det betyder att hela plattan, inklusive utsmyckningar och detaljer, är i betong”.

”Att få vara en del av ett 1800-tals projekt är väldigt belönande i den mening att man är med om att bevara historia och borga för dess efterlevnad. Det känns lite som att vårda vårt arv”, avslutar Fredric Dahlgren.

Under renoveringen skapades replikor av den gamla stuckaturen och utsmyckningen och gavs en struktur som gav intrycket av att mycket väl kunna vara 132 år gammal. På de fyra större balkongerna mot Floragatan och Valhallavägen renoverades balustrader och balkongplattor och samtliga stuckaturdetaljer och orneringar av konststen/betong i balkongundersidor, på fasader och på konsoler avformades för att senare kunna återskapas. Samma sak gällde balkongräckena som också renoverades. I vissa fall, då lagning inte räckte till, skapades replikor som sedan monterades på balkongen. Delar av fasaden renoverades också men balkonger och konststensdetaljer är i original.

De två mindre balkongerna mot Valhallavägen renoverades i mindre omfattning.

Tryggare och vackrare fastighet

”Projektet har gått väldigt bra och vi är nöjda med resultatet. Det blir ju alltid lite stökigt när det renoveras men det kommer man ju aldrig ifrån. Nu kan föreningen känna sig trygg att lösa delar inte ramlar ned och fastigheten får ett fint utseende. Eftersom räcket höjdes är det också tryggare än tidigare att vistas på balkongerna”, avslutar Bill Heiding.

Entreprenaden genomfördes mellan hösten 2019 och våren 2020.

Se före- och efterbilder nedan.