2020-05-08 | Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholm. Enligt den barometer som gjorts för första kvartalet 2020 klarar sig Bygg något bättre än övriga branscher.

Varje kvartal gör Stockholms Handelskammare en översiktlig avläsning av hur det går för företag och hushåll i Stockholmsregionen. Värden runt 100 betyder ett normalläge medan värden över eller under 100 betyder att läget är starkare respektive svagare än normalt.

För första kvartalet 2020 går att utläsa att Bygg visserligen gått ned under normallinjen men ändå klarat sig bättre än övriga branscher i regionen. Det framgår också att den totala nedgången ännu inte motsvarar den för finanskrisåren 2008-2009.

Det troliga är dock att Coronas effekter tydligare går att avläsa under innevarande kvartal som analyseras och presenteras i juli.

Se Stockholmsbarometern.