2019-10-23 | Vi vill visa på byggkoncernens bredd och styrka

Yrkeshögskolorna Hermods och Nackademin ligger inrymda i skollokaler i Tomteboda i Solna. Det är även där deras branschdagar årligen äger rum. Ett tillfälle för elever och byggföretag att få lära känna varandra och skapa viktiga kontakter.

Vid årets tillfällen under vecka 42, var Tresson, SEHED, Byggmästargruppen och Erikssons plåt där. De fyra bolagen inom koncernen SEHED Byggmästargruppen ställde ut tillsammans under parollen “Koncernen med byggspecialister“.  Dels för att visa de blivande byggingenjörer och potentiella branschmedarbetare, bredden inom olika byggsegment som finns i koncernen men också för att leta efter praktikanter till våren. Byggmästargruppen och SEHED har varit aktiva utställare under tidigare branschdagar med gott resultat, båda bolagen har anställt ett flertal elever till tjänstemannasidan.

I bilden ovan syns Erik Johansson, Mercy Koskinen och Anders Mårtensson från Byggmästargruppen och Henrik Johansson från Tresson.