2019-02-01 | En jugendfastighet blir renoverad

Huset, tillhörande brf Ryttaren 6, byggdes 1911 och ligger i gamla Råsunda i Solna.

De centrala delarna av Råsunda utgör en samlad, enhetlig och välbevarad tidig 1910-tals miljö av stort kulturhistoriskt värde. Här finns ovanligt nog en hel stadskärna som präglas av den i Sverige så snabbt övergående jugendstilen, men med starka influenser av den frambrytande nationalromantiken. Bebyggelsen utmärks av stora, lugna och släta puts- och tegelfasader. Husen har inte sällan mjukt välvda burspråk och stora hörntorn. Fönstren är småspröjsade vilket är ett typiskt jugenddrag.

Tresson kommer inom kort att påbörja den yttre renoveringen av fastigheten som innebär omläggning av plåttak, fönsterbyte och omputs. Fasaden är utsmyckad och har detaljer som ska återställas till ursprungligt utseende.

Källa: Brf Ryttaren 6