Projektbeskrivning

Trekantens Terrass, Gröndal

På nyproducerad fastighet på Lövholmsvägen i Gröndal,  murade SEHEDs hantverkare 2500 kvm tegel mellan 2016 och 2017.

I delar av Gröndal råder en sk. tegelkultur vilket fasaden på Trekantens Terrass kan sägas bejaka. En av arkitekten ÅWLs kärnförslag var en enkel arkitektur med hög kvalitet i material och detaljer.