Projektbeskrivning

Kvarteret Hänryckningen, Stockholm

Tilläggsisolering och puts på nyproducerad fastighet på Per Lagerkvists gata på Hornsbergs strand. Sammanlagda fasadytan uppgår till ca 4600 kvm bruttoyta.

Projektet ägde rum under 2011.