Projektbeskrivning

Kv. Hasselbacken, Tyresö

Putsning av nyproducerade flerbostadshus i kvarteret Hasselbacken i Tyresö.

Entreprenaden genomfördes mellan 2018 och 2019.