Projektbeskrivning

Brf Loke, Handen

Brf Loke är en stor bostadsrättsförening som sammanlagt består av 28 byggnader, fristående eller sammanhängande, i fyra våningar.

Tresson ska tilläggsisolera (80 mm) och sedan putsa fasaden (idag bestående av betongelement) och socklar. Utöver det så byts fastigheternas samtliga fönster och en pcb- och asbestsanering genomförs.

Entreprenaden påbörjas under sommar/höst 2019.