Projektbeskrivning

Brf Emågatan, Bagarmossen

Entreprenaden omfattade bl.a. tilläggsisolering av fasader, omläggning av tak, fönsterbyte, omgjutning av balkonger samt dränering.

Projektet påbörjades hösten 2018 och avslutades hösten 2019.

2018-07-03 Innan renovering

2018-07-03 Innan renovering