Vår historia

SEHED

Verksamheten går tillbaka till början av 60-talet då Hed Fasad grundades och under nästkommande decennium startade Byggnadsfirma SE Puts & Murning sin verksamhet. 2009 gick de två bolagen samman under det gemensamma namnet SEHED Fasad och när företaget startade samarbetet med Byggmästargruppen, samma år, såg koncernen SEHED Byggmästargruppen dagens ljus. I början av 2011 förvärvades ett företag som kompletterade SEHEDs verksamhet med beläggningsmaterial; SePu.

Tresson

Tresson grundades 2006. Nio år senare förvärvades Stockholms Balkongrenovering AB, numera AB Tresson Balkong. Under våren 2018 gick Tresson ihop med SEHED Byggmästargruppen och blev en del av en koncern med dotterbolag som representerar de flesta delar av byggbranschen.