2019-08-13 | Brf Tuben 10 renoveras till hösten

Brf Tuben 10 är belägen på Kungstensgatan 57 och Upplandsgatan 31, i Vasastaden i Stockholm. Det är ett 7 våningshus, byggt 1966. Tresson och Tresson Balkong kommer efter sommaren att påbörja en fasadrenovering som omfattar fasader och balkonger.